Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Furu F Moderne

Furu er en tilpasningsvennlig tomannsbolig med et kompakt fotavtrykk beregnet for skrånende terreng. Hver leilighet har et bruksareal på 140 m².

Vi har valgt å vise Furu med inngang oppe og med tre soverom. Man har da en romslig TV-stue/kjellerstue på 15 kvadratmeter, som gjerne kan benyttes som soverom hvis det er behov for det. Furu vil i denne varianten tilfredsstille kravene som stilles til det som defineres som «tilgjengelig boenhet», der alle boligens hovedfunksjoner ligger på inngangsplanet.

Der tomteforholdene tilsier det, kan Furu enkelt gjøres om slik at hovedinngangen er nede. Da mister man TV-stuen, men kan få tre gode soverom i underetasjen, i tillegg til hovedsoverommet oppe.

Ulike takformer

Som de fleste prosjektboligene fra HEIM kan Furu leveres med ulike takformer slik at bygget kan tilpasses den omkringliggende arkitekturen eller kravene i reguleringsplanen for byggefeltet.

Furu F Moderne
Antall plan

2

Primærareal

126 m²

Sekundærareal

13,8 m²

Soverom

3(4)

Tomt:  Skrå

Tilgjengelig boenhet:  JA

Tilrettelagt for Husbank:  JA